Kom med Oliven

For Jasmina og Darko Zugor fra Mostar i Bosnia sto valget mellom Norge og USA da de måtte flykte fra krigen i hjemlandet. Som eneste land i Europa hadde Norge fortsatt åpne grenser, og familien på fire landet på Fornebu i 1993.

”Vi angret ikke på valget. På en måte var vi glade.  Barna våre var i sikkerhet. Men vi hadde ikke kontakt på flere måneder med familien og visste ikke om de levde eller ikke. Det var det tyngste den første tida.”

Jasmina og Darko Zugor fra Bosnia gjorde Lillehammer mer eksotisk da de startet sin butikk Oliven internasjonal. (Foto: Kari Krog Øvrelid/GD).Snart gikk ferden til asylmottak i Øyer og senere bosetting i Lillehammer. Ekteparet opplevde ventetida som lang og vanskelig. Lettelsen var stor i 1996 da budskapet fra justisministeren kom om at bosnierne fikk bli i Norge så lenge de ønsket.
Men hverdagen ble fortsatt tung å takle, mest fordi det var så vanskelig å finne fast jobb. Begge hadde gode jobber i Bosnia, men det var nesten umulig å få innpass i det norske arbeidslivet. Etter over 100 jobbavslag tok de med god hjelp fra en norsk familie saken i egne hender. I 1999 åpnet de egen butikk sør i Storgata: Internasjonal Oliven.  Jasmina drev i flere år egen helsekostforretning ved siden av, så det ble arbeid både sent og tidlig. ”Fem år uten jobb var tøft. Vi vil heller ha for mye enn ingenting å gjøre”, uttalte bosnierne til lokalavisen GD. De gjorde suksess med en annerledes butikk og ble de presentert i et stort oppslag med tittelen ”Gir byen et mer eksotisk liv”.

Darko Zugor opplevde butikkdriften som en døråpner til det norske samfunnet. De fikk gode kunder, nye venner, inntekter slik at de kunne kjøpe hus og bil…

Men arbeidsbyrden ble for stor, og i 2006 solgte de butikken.
Da Zugor forlot Bosnia, trodde de i likhet med mange andre bosniere at krigen ville være over om få uker og at de snart skulle vende tilbake. Men slik gikk det ikke. Jasmina og Darko bor fortsatt i Lillehammer og har voksne barn.
De trives godt, men savner hjemlandet og fastslår at de for alltid vil være norsk-bosniere.

Her forteller Jasmina og Darko om butikkdriften: