Kommer for studier og giftemål

For én gruppe har vi brukt betegnelsen individuell innvandring (også kalt kjærlighetsinnvandring).  Denne gruppen fanger opp enkeltpersoner som kommer til Oppland for giftemål, studier etc. Tallene viser blant annet at mange kvinner både fra Russland, Thailand og Filippinene har giftet seg i Oppland. 1. januar 2010 var 433 personer fra Russland, 318 fra Thailand og 201 fra Filippinene registrert bosatt i Oppland.

Zaida Holm traff norske Tore i Venezuela og fulgte med ham til Norge og etter hvert Gjøvik. (Foto Karen Bleken/OAM).På landsbasis var familieinnvandrere en stor gruppe i 2009. De utgjorde 33 prosent av innvandrerne dette året. Det er en nedgang i forhold til 2008.

Familieinnvandrerne kan deles inn i de som kommer samtidig med, eller for å gjenforenes med, familien sin, og de som kommer til Norge for å etablere en ny familie med en person bosatt i Norge. Av de 13 700 personene som kom i 2009 på grunn av familieinnvandring, var nesten 9 700 i kategorien gjenforening eller medfølging, og 4 000 i kategorien familieetablering. Av de sistnevnte ble 1 900 eller 47 prosent gift med en person uten innvandrerbakgrunn. Blant disse var nesten 600 fra Thailand.

I hele perioden 1990-2009 har 98 000 personer kommet på grunn av gjenforening eller medfølging, mens 67 000 kom gjennom familieetablering. Det er flest familieinnvandringer fra Polen. Deretter følger Thailand, Irak, Somalia og Pakistan.

Søstrene Elena og Olga Samorodskaya fant kjærligheten i Lillehammer. (Foto Karen Bleken/OAM).Mens de fleste familieinnvandringer fra Polen, Tyskland og Somalia gjaldt gjenforening eller medfølging, kom de fleste thailandske statsborgerne for å stifte familie med en nordmann.

4 900 av totalt 16 800 familieinnvandrere kom til Norge for å gifte seg. 2 200 av dem inngikk ekteskap med en innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre. Av disse var 753 fra Thailand, 248 fra Filippinene og 191 fra Russland.

Siden 1990 har i alt 376 600 ikke-nordiske statsborgere innvandret. Familieinnvandrere utgjør den største gruppen, med 40 prosent. De som har innvandret på grunn av arbeid og flukt, utgjør 24 prosent hver, og utdanning 11 prosent. Av dem som innvandret etter 1989 er tre firedeler fremdeles bosatt i Norge. Størst andel bosatte er det blant dem som kom på grunn av flukt, 83 prosent. Av familieinnvandrerne er fortsatt 81 prosent bosatt i Norge. Lavest andel bosatte er det blant dem som har kommet til Norge for å studere, der kun 40 prosent fremdeles er bosatt (Kilde Statistisk sentralbyrå).