Referansegruppe

Rammene for arbeidet ble lagt i samarbeid med en egen referansegruppe for prosjektet. Referansegruppa ble bredt sammensatt. Blant annet ble det lagt vekt på ulik yrkestilknytning, geografisk spredning i Oppland, flerkulturell, forskningsmessig, arkivfaglig og kommunal bakgrunn.

Fra siste møtet i referansegruppa, da sluttrapporten ble lagt fram 29. april 2011. Fra venstre Kari Mette Stavehaug Avtjern, Marit Hosar, Synne Stavheim, Habiba Mesihovic, Eleanore Brenna, Karen Bleken. (Foto: Monika Sokol-Rudowska/OAM).De fleste medlemmene var medlem av referansegruppa både for forprosjektet og hovedprosjektet. Den har vært ledet av Opplandsarkivet avdeling Maihaugens leder Marit Hosar.
Ellers har referansegruppa for hovedprosjektet vært sammensatt slik:
Roel Puijk, antropolog, professor ved Høgskolen i Lillehammer.
Finn Helge Lyster, kultursjef i Vestre Slidre kommune.
Eleanor Brenna, flyktningkonsulent i Nordre Land kommune (mesteparten av tida. Hun skiftet arbeid i prosjektets siste år).
Habiba Mesihovic, bibliotekar ved Vargstad videregående skole. Hun har tidligere arbeidet ved museet i Mostar og på Maihaugen.
Kari Mette Avtjern, leder av Opplandsarkivet avdeling Randsfjordmuseene.
Synne Stavheim, seniorrådgiver ABM-utvikling/Norsk Kulturråd.

Referansegruppa har vært innkalt til møter to ganger i året, og har kommet med innspill både til metode, utvalg, formidling og den praktiske gjennomføringen av prosjektet.

I forprosjektet deltok også Trond Nygård og Jarmund Øyen i referansegruppa.