Om prosjektet

Arkivleder Marit Hosar sammen med prosjektmedarbeiderne Karen Bleken og Monika Sokol-Rudowska utenfor Opplandsarkivet avdeling Maihaugen. (Foto: Richard Fauskrud/OAM).Oppland forandrer seg. Ved siste årsskifte bodde over 10.000 innvandrere i vårt fylke. De kommer fra flere enn 140 land. Arkivene skal fortelle alles historie. Derfor har vi samlet inn de nye opplendingenes egne historier. Vi har intervjuet enkeltpersoner og familier og samlet inn fotografier, brev, dagbøker, gjenstander og arkiv etter bedrifter og foreninger.

Opptakten til prosjektet Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland har sin bakgrunn i at arkivinstitusjonene i nettverket Opplandsarkivet ønsket å fange opp stemmene til migranter og flyktninger som var kommet til Oppland de siste 30 år. Siden få starter egne foreninger, og de personlige arkivene kan være mangelfulle, var et dokumentasjonsprosjekt naturlig.

En av grunnene til å starte et innsamlingsprosjekt var ønsket om å bygge opp et forskningsmateriale som kunne fortelle hvordan innvandrere opplever situasjonen med å flytte til et innlandsfylke. Målet har også vært å samle inn materiale som kan brukes i flere forskningssammenhenger.

Oppland forandrer seg til et mer internasjonalt fylke. Denne viktige delen av samtidshistorien ønsker Opplandsarkivet å dokumentere for ettertiden. (Foto: Harald Gundersen). Arkivinstitusjonene har lang erfaring med å ta imot norsk-amerikanere på jakt etter sine røtter. Vi så derfor et behov for å samle inn kildemateriale som vil kunne hjelpe etterkommere etter dagens innvandrere i å finne sine røtter, sin identitet. De vil kunne komme til arkivinstitusjonene for å høre sin oldemor eller bestefar fortelle om sin første tid i Norge, hvorfor de kom hit og hva de ble møtt med.

Arbeidet startet med et forprosjekt over åtte måneder, som ble fullført våren 2008. Hovedprosjektet har vart i tre år, fra september 2008 til mai 2011.

Prosjektet har fått økonomisk støtte fra:

  • ABM-utvikling med hovedstøtte til prosjektet over tre år.
  • Norsk kulturråd, med støtte til forprosjekt og hovedprosjekt over tre år.
  • Oppland fylkeskommune, med støtte til forprosjekt og hovedprosjekt over tre år.
  • Maihaugen som har støttet prosjektet over hele perioden.
  • Kommuner og regionråd i Oppland har bidratt med enkeltstøtte.