20 på topp i Oppland

20 på topp i Oppland 1.1.2010

(samt økning eller nedgang sammenliknet med 1.1.2009)

1. Polen 1040 +168
2. Danmark 741 +2
3. Bosnia-Hercegovina 677 +1
4. Irak 666 +53
5. Sverige 660 +47
6. Somalia 648 +54
7. Tyskland 583 +38
8. Nederland 474 +25
9. Russland 433 +22
10. Iran 408 -6
11. Litauen 375 +121
12. Vietnam 336 -5
13. Thailand 318 +27
13. Kosovo 318 -3
15. Afghanistan 282 +67
16. Filippinene 201 +23
17. Burma 185 +36
18. Kina 177 -1
19. Storbritannia 175 +12
20. Tyrkia 174 +24

 

Opplands innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fordelt på verdensdeler pr. 1. 1.2010 (prosent i parentes).

 

Øst-Europa 3557 (30,5)
Asia med Tyrkia 3313 (28,4)
Norden 1610 (13,8)
Vest-Europa 1455 (12,5)
Afrika 1321 (11,3)
Sør- og Mellom-Amerika 222 (1,9)
Nord-Amerika 164 (1,4)
Oseania 36 (0,3)