Fortell med bilder

Målet med dette korte prosjektet var å få innvandrere til å fortelle om møtet med sitt nye land ved bruk av fotografier. Tanken var at vi skulle dele ut engangskamera og la deltakerne selv velge hva de syntes var viktig å fotografere.
Vi kontaktet Lillehammer Læringssenter, som sa seg interessert i et samarbeid om et opplegg over fem uker.

Prosjektet startet den 18. mai 2010 med 11 deltakere i gruppen. Her var to fra Irak, tre fra Eritrea, en fra Etiopia, en fra Afghanistan, to fra Burma, en fra Somalia og en fra Pakistan. Både kvinner og menn deltok, i alderen 18 til 47 år. Norskkunnskapene var svært varierende.

Opplandsarkivet avdeling Maihaugen var første gang til stede i klasserommet på Lillehammer Læringssenter for å presentere opplegget nærmere. Vi fortalte også også om prosjektet med dokumentasjon av nyere innvandring og viste power-point og digitale fortellinger. En brosjyre om prosjektet ble også delt ut.
Vi delte ut engangskamera og presenterte noen aktuelle problemstillinger for motiver: Noe som er typisk for livet i et nytt land. Noe de liker/ikke liker, synes er rart og annerledes, fint/ikke fint, typisk for hvordan de selv lever her. De ble også utfordret på å skrive en kort historie i tilknytning til et av sine fotografier.

Arkivbesøk var populært for de som deltok i prosjektet med bruk av engangskamera som utgangspunkt for en historie. (Foto Monika Sokol-Rudowska/OAM).Følgende tirsdag ble deltakerne invitert til Opplandsarkivet på Maihaugen. Da manglet tre deltakere i den opprinnelige gruppen, mens to nye kom til. En av deltakerne hadde allerede tatt ut alle bildene på kameraet, og fikk et nytt.
Deltakerne fikk en omvisning på Opplandsarkivet og en kort innføring i hva et privatarkiv som dette er. De fikk se skinnbrev, gamle foto fra Lillehammer, postkort, illegale aviser fra krigen, foto etc. De ga uttrykk for at de syntes besøket var interessant.
De fikk frist på en uke til for å fotografere, med avtale om at kameraene skulle leveres på skolen tirsdagen etter.

Uken etter ble bildene levert til framkalling. Arbeidet med å skrive en liten historie startet. Noen hadde klart for seg hva de ønsket å skrive om, mens andre trengte med hjelp til å komme i gang.

I løpet av prosjektet ble deltakerne også invitert Maihaugen for å se fotoutstillingen Drømmen om Europa. Noen kamera ble levert også da, og vi gjennomgikk status for fotografering og skriving.

Tirsdag den 15. juni var siste dag i prosjektet. Åtte elever møtte fram i klasserommet på Lillehammer Læringssenter.
Seks av deltakerne hadde selv tatt bilder, og skrev historier til disse. En av elevene jobbet ekstra mye med prosjektet og skrev historier til flere bilder.
To andre elever som ikke selv hadde tatt bilder skrev en historie til bilder de valgte fra de andres materiale.
Dermed ble det til slutt åtte små historier til bilder, som ble vist fram og lest opp som avslutning på prosjektet.

Se noen av historiene og bildene her