Fra Mellom-Europa til dalene

De siste årene har det vært en trend at personer, særlig fra mellomeuropeiske land, har flyttet til utkant-Norge. Mange av dem nikker bekreftende til betegnelsen livsstilsinnvandrer. De slår seg ned på mindre steder i Norge for å komme nærmere naturen, få bedre plass og en grønnere livsstil. Mange av dem starter egen virksomhet. De bosetter seg ofte i utkanten av utkanten og legger gjerne ned stor arbeidsinnsats i restaurering av småbruk og oppussing av hus.
Flere kommuner både i Valdres og Gudbrandsdalen har hatt egne prosjekt for å få nederlendere til å flytte til deres kommuner. Derfor har vi sett det som naturlig å dokumentere denne gruppen spesielt. Noen, men slett ikke alle, fikk første kontakt med Norge gjennom firmaet Placement as.

Bart og Astrid Boevink fant det de lette etter i Ulnes i Valdres. De trives godt og er nå i ferd med å bygge seg hus.(Foto Karen Bleken/OAM).Placement er et firma som driver med formidling og rekruttering av arbeidskraft spesielt fra Nederland, Belgia og Tyskland til kommuner i Norge, Sverige og Danmark. Flere kommuner i Oppland har samarbeidet med firmaet, et aksjeselskap som ledes av Gert Rietman.
Valdres-regionen (Valdres kultur- og naturpark) gjennomførte i samarbeid med Placement AS et tilflyttingsprosjekt i perioden 1. september 2007 til 31. august 2009. Av rapporten går det fram at interessen for Valdres har vært stor.  Listen på personer som via dette prosjektet med Placement har flyttet til Valdres teller 110 personer. De fleste kommer fra Nederland.
Rapporten forteller videre at 22 prosent har startet egen virksomhet, mens 78 prosent har fått seg jobb. Blant dem som har startet egen bedrift finner vi folk som driver campingplass, nærbutikk, kafé, fotpleiesalong, pølsemakeri. Ellers har de fått jobb som avløser, snekker, kokk, sjåfør, sykepleier, skogsarbeider, rørlegger, vaktmester, ingeniør, bilmekaniker etc.

22 av dem som kom til Valdres via Placement har flyttet igjen (høsten 2009), enten tilbake til hjemlandet eller til et annet sted i Norge.

I rapporten peker Placement også på noen vanskeligheter, som brutte forventninger og kulturforskjeller: Å drømme om et sted å bo er noe annet et å bo på sitt drømmested. Noen kommer med svært høye forventninger både til Placement og kommunen de flytter til. Dermed kan frustrasjonen bli stor når ting ikke skjer så fort som de hadde forventet eller håpet på. Før prosjektet for hele regionen startet, hadde Placement et samarbeid med Vestre Slidre kommune. Dette førte til at rundt 45 personer flyttet til kommunen.

Fra 2003 til 2005 hadde de tre kommunene i Midt-Gudbrandsdalen et liknende samarbeidsprosjekt med Placement. Til sammen ble det i dette prosjektet rekruttert 89 personer, flest til Ringebu. Noen har flyttet tilbake eller til andre steder i Norge, men her finnes ingen fullstendig oversikt.

Siden 2006 har Placement hatt samarbeid med kommunene Lom og Lesja. Dette prosjektet har til nå rekruttert 29 personer (høsten 2010 var status at fem hadde flyttet).