Aldri storby for oss

Faiza og Ader fra Somalia ble gjenforent på Otta i 2003. Under krigen i Somalia måtte de flykte, i hver sin retning og til ulik tid. Faiza og sønnen drog til USA og Ader til Norge, hvor han først var på asylmottak i Lom.

Faiza og Ader fra Somalia synes det er lettere å bli integrert på et lite sted enn i en storby, og trives godt på Otta. (Foto: Karen Bleken/OAM).Den første tiden var vanskelig, både klima, språk og kultur var totalt fremmed for afrikanerne. Men de synes nå at de har det bra i Norge, og velger bevisst å bo på et lite sted.
” Bor man i en stor by har man hele tiden et nettverk av somaliere og snakker bare om det som skjer i hjemlandet. Bor man i en liten by som Otta er det lettere å bli integrert. Vi hadde aldri fått samme muligheter til utdanning og jobb om vi hadde bodd i en storby”, sier Ader.

Ekteparet har tre barn og har slått seg ned på Dahleflata på Otta. De har begge utdannet seg innen helsevesenet. Ader jobber i bofellesskap for funksjonshemmede, men Faiza har ennå ikke fått fast jobb. De trives godt på Otta, hvor de har både norske og utenlandske venner. De er opptatt av å integrere seg i det norske samfunnet, selv om de savner ”familie, venner, somalisk kultur og tiden før borgerkrigen”.

For forskjellen er stor mellom hjemlandet og Norge. Blant annet er de ikke vant til at man må ringe og avtale før man går på besøk…

” Fred og trygghet og muligheter for en god framtid for barna er det beste med å bo i Norge”, sier de to somalierne, som er opptatt av at også flyktninger må være åpne for det norske samfunnet og ”banke på dører” for å bli kjent.

Hør dem fortelle om møtet med nordmenn: