Digitale historier

Høsten 2010 inviterte vi til et delprosjekt som ga mange konkrete resultater: En workshop i digitale fortellinger. Ni innvandrere bosatt i Lillehammer-området ble invitert til å delta på en tredagers workshop. Deltakerne kom fra Somalia, Sør-Afrika, USA, Polen og iransk Kurdistan. Resultatet ble ni ulike historier som fortalte om bryllupsskikker i Somalia, om møte med den norske fjellheimen, om ensomheten ved å flytte til en nytt land, tapet av daglig omgang med venner og familie, om møte med nye landskap og nye tradisjoner. Historiene ble alle fortalt på norsk og formidlet med humør og fortellerglede. Resultatet var ikke bare de ni historiene, men også nye vennskapsbånd og nye kontakter, som kan gi hjelp og støtte i en ny hverdag.

Se fortellingene fra deltakerne pluss fortellinger laget av Opplandsarkivets prosjektmedarbeidere.