Statistikk - et fylke i forandring

Innvandrerbefolkningen i Oppland øker stadig. Ved årsskiftet 2010 bodde 11 678 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oppland. 6,3 prosent av opplendingene har innvandrerbakgrunn. De har opprinnelse fra mer enn 140 land. I byene Lillehammer og Gjøvik er andelen høyere, over 8 prosent.

Oppland forandrer seg, i likhet med resten av landet. Bare siden årtusenskiftet er tallet på innvandrere i Oppland nesten fordoblet. Ved inngangen til 2000 var det 6 085 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i vårt fylke.

Bosniske Suvad Gerzic sørger for vaktmestertjenester i Øyer (Foto: Karen Bleken/OAM)Opplandsarkivets dokumentasjonsprosjekt har vart siden sommeren 2007. Bare i løpet av denne tiden er det blitt nesten 3 000 flere innvandrere i Oppland, altså en økning på rundt 1 000 årlig.

Statistisk Sentralbyrås tall for utenlandske statsborgere etter fylke viser en rivende utvikling fra midt på 1970-tallet til i dag. I 1976 hadde Oppland 1 262 utenlandske statsborgere. Dette utgjorde beskjedne 0,7 prosent av folkemengden. 34 år senere, i 2010, var tilsvarende prosent 4,4 (8 166 utenlandske statsborgere i Oppland). Det har vært økning alle år, størst i slutten av perioden (SSB: Befolkningsstatistikk. Folkemengd etter alder, kjønn, sivilstand og statsborgarskap).
Bare i løpet av de tre årene prosjektet har vart, har det vært store forandringer i sammensetningen av innvandrerbefolkningen i Oppland.
Arbeidsinnvandringen, først og fremst fra Polen, utgjør den største forandringen.
Ved årsskiftet 2007 toppet danskene (725) lista over innvandrere til Oppland. Polakkene lå som nummer sju (363).
Ved årsskiftet 2010 var 1040 polakker registrert bosatt i Oppland. Det har altså vært nesten en tredobling i løpet av tre år. Litauerne har også gjort et stort sprang oppover topp 20-lista. Det var registrert over fire ganger så mange litauere (375) i Oppland i 2010 som tre år tidligere. I flyktninggruppen har det vært størst økning av innvandrere fra Afghanistan, Somalia, Irak og Burma. Ellers har det vært markant økning fra Sverige, Russland, Thailand og Filippinene.
Et særtrekk i Oppland er at innvandrere fra Pakistan, som i Norge og i Oslo spesielt er en stor gruppe, ikke er med på lista over de 20 nasjonene det er flest av.