Arrangement - Ut vil vi – ut!

”Det var så moro å være på Maihaugen denne søndagen, og høre at det summet på polsk…” Det sa en av museets faste gjester etter at han hadde vært med på å åpne en utstilling om polsk innvandring til Norge.
Sitatet forteller at vi med dette prosjektet har vært med på å dra nye grupper til museene.
For å nå ut bredest mulig har vi selv invitert til møter, holdt foredrag og deltatt aktivt på arenaer der innvandring har vært tema.
Vi har har flere arrangement i regi av Maihaugens faste søndagsprogram. Her har håndverk vist seg som en god innfallsvinkel for å trekke folk. Blant annet  har vi presentert tamburering ved danske Else Johnsrud, mandalabrodering ved nederlandske Hetty den Hertog og polske folkedrakter ved polske Maria Lund. Vi har også hatt søndagsprogram med foredrag om prosjektet og arbeidet med minneinnsamling.
Fåberg Historielag arrangerer i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer en lokalhistorisk foredragsserie, hvor vi ble bedt om å presenterte vårt prosjekt.
I tillegg har vi vært invitert til å holde foredrag for foreninger (som Rotary, Lillehammer Soroptimistklubb).
Vi har også holdt foredrag i forbindelse med FN-dagen rundt omkring i fylket.
Likeledes har vi informert om prosjektet på sentralt hold, for eksempel en Outreach-konferanse i regi av Oppland fylkeskommune og ABM-konferansen  ”Jo fleire kokkar, jo betre søl ”, samt i regi av museenes mangfoldsnettverk.
En viktig del av kontaktarbeidet har vært å møte fram ved flerkulturelle arrangement, for eksempel 8.mars-arrangement på Gjøvik, internasjonal fest på Lillehammer, kafétreff for kvinner på Brandbu, arrangement på voksenopplæringssentra, frivilligsentraler med mer. Mange gode kontakter er blitt knyttet på slike litt uformelle sammenkomster, og mange har fått med seg en brosjyre om prosjektet.
Artikler er publisert blant annet i Maihaugens årbok for 2009,  ”Katta i sekken”.
Prosjektet er også presentert på de årlige forskningsdagene.  Oppland fylkeskommunes hefte om ”Politikk for det flerkulturelle Oppland”  er illustrert med mange fotografier fra vårt prosjekt.
Prosjektet har fått god pressedekning, både i aviser, radio og TV.
Blant annet ble arbeidet vårt bredt presentert i Museum NRK P2, og det har vært flere TV-innslag både i Østnytt og på NRK1.
Vi har også brukt nettsiden aktivt til å legge ut informasjon om prosjektet, nyheter, statistikk, artikler og annet materiale.