Nyheter og aktuelt

Opplandsarkivet avd. Maihaugen har som oppgave å samle inn, bevare, formidle og drive forskning i privatarkiver, dvs. bedriftsarkiver, organisasjonsarkiver, familie- og personsarkiver m.v. fra kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. I tillegg organisasjons-, legat- og utvalgsarkiver fra Oppland som har kulturell eller forskningsmessig interesse eller som har verdi som rettslig dokumentasjon. Les mer om arkivet her.

Teaserbilde

Opplandsarkivet åpent etter avtale.

Fra og med tirsdag 18. august 2020 er Opplandsarkivet avdeling Maihaugen åpent for publikum, men kun etter avtale. Ta kontakt med oss på epost ( ) eller telefon 91654811 for å avtale dag og tid.

Les mer om Opplandsarkivet åpent etter avtale.

Teaserbilde

Opplandsarkivet har flyttet

Opplandsarkivet avd. Maihaugen har flyttet. Fra tirsdag 2. november 2019 holder vi til i sceneinngangen i hovedbygningen på Maihaugen. Åpningstider og kontaktinformasjon er det samme som tidligere.

Les mer om Opplandsarkivet har flyttet

Teaserbilde

Dagbok fra grensevakten i 1905

I arkivet A-00013 Petter Nilssen her på Opplandsarkivet ligger blant mange forskjellige dokumenter, noen ark som ser ut til å være fragmenter av en dagbok fra grensevakten mot Sverige i 1905. Dagboken er ført i pennen av urmaker og senere politiker Petter Nilssen (1869-1939) fra Lillehammer.

Les mer om Dagbok fra grensevakten i 1905

Teaserbilde

Kjære svigerfader

I arkivet fra Nordre Jørstad gård i Fåberg (A-01151) ligger det en brevsamling fra 1800-tallet. Brevsamlingen dekker årene 1844 til 1862 og med noen få unntak er alle brevene skrevet av Jørgen Olsen Elstad (1816-1896) i Ringebu til hans svigerfar Christian Olsen Lundgård (1788-1870) i Fåberg.

Les mer om Kjære svigerfader

Teaserbilde

Gudbrandsdalseminaret 2017

Under Gudbrandsdalsseminaret 2017 gjekk vi inn i emne som har å gjera med livshøgtidene, fødsel og dåp, konfirmasjon og giftarmål, død og gravlegging. Det andre temaet gjaldt kunst, folkekunst og profesjonell kunst. Knytt til spørsmåla kring livshøgtidene var det nær å sjå på kunstnarlege uttrykk inspirerte av overgangane i tilværet, kyrkja og gravstadene. (Ekstern lenke)

Les mer om Gudbrandsdalseminaret 2017

Flere sider: 123