Gudbrandsdalens Folkehøgskule:
Marie og Knut Hamsun (1859–1951)

Knut Hamsun og hans kone Marie Hamsun, 1933, håndkolorert dias (Foto: Anders Beer Wilse / Nasjonalbiblioteket) Året er 1931. Eit lite notat frå Knut Hamsun ligg i brevsamlinga. Det fortel mykje om diktaren Knut Hamsun. Bakgrunnen er denne: Lise Stauri hadde skrive til Marie Hamsun og bede om eit pengebidrag til ei dotter av Hamsuns brorson, Martin Olsen. Jenta var elev ved folkehøgskulen, men makta ikkje gjera opp for seg. Brevet frå Hamsun er eit notat til Marie, som truleg skulle skrive det om og sende det til Lise Stauri. Men i staden hadde Marie Hamsun lagt ved Hamsuns notat. Der skriv diktaren:

Du faar sende 50.- Men det skal ikke sies at det er fra mig. Forresten heter ikke den Piken Hamsun. Hendes Far har hverken i Amerika eller i Norges nogensinde hett Hamsund. Han var ikke fra Gaarden Hamsund, men fra en Plass som hette Rønningen, han kaldte sig aldrig anden end Martin Olsen. Hans Bror Ottar begyndte at kalde sig Rønning, han er nu død. Pigen vil klænge sig ind paa mig, det er Saken. Men jeg faat litt for meget av Slektskapet med mine Brorbørn og mine Brødres Børnebørn. Faar hun Lov av sin Bestefar kan hun kalde sig Rønning. Hansundnavnet er for hende et Falskneri.

Marie Hamsuns følgjebrev har dette innhaldet.

Nei, kjære bed den piken ikke takke. Hun kan jo takke Dem og de har jo takket mig. Knut vilde ikke like å få brev fra henne – han er rædd alle mennesker, tør ikke vise en vennlighet for ikke i næste øieblikk å måtte avslå bønn om penger. Da vi nu kom tilbake efter 3 ukers reise, lå her en dynge på noen og sytti tiggerbrev! Det er de dårlige tider. K. blir syk av all den elendighet som vi umulig kan ta oss av. Si til piken at der er takket nok! Deres Marie Hamsun.