Kristian Schjelderup

Kristian Schjelderup foran Nansenskolen (Foto: Opplandsarkivet avd. Maihaugen/A-00321 Nansenskolen) Kristian Schjelderup (1894 – 1980) var teolog og humanist og opprettet Nansenskolen sammen med Anders P. Wyller i 1939. Han var Nansenskolens første leder.
Kristian Schjelderup tok ex. artium i 1912 og startet medisinstudier ved universitetet i Kristiania. Han gikk snart over til teologi, og studerte under professor Johannes Ording. Her fant han fram til et radikalt teologisk syn. Under første verdenskrig besøkte han Tyskland i 1915. Det gjorde stort inntrykk og førte til at han ble militærnekter. På begynnelsen av 1920-tallet besøkte han Kina, India og Japan for å bli kjent med Østens religioner.
Schjelderup var en omstridt teolog, og spesielt hans bok: «Hvem Jesus var og hvad kirken har gjort ham til» (1924), skapte debatt. Det var viktig for ham å kunne overbevise seg selv og andre om at det var mulig å være kristen uten å gå på intellektuell akkord. Han ble nektet prestekallet på Værøy og Røst i 1928, selv om han var eneste søker. Schjelderup stiftet i 1931 det frilynte kristne tidsskriftet Fritt Ord, og var dets redaktør til 1940, da tidsskriftet opphørte. Samtidig nærmet han seg en allmenn humanisme. Sammen med Anders Wyller arbeidet han fra 1936 for å opprette Nansenskolen. Den åpnet i 1939, men ble stengt av tyskerne i 1940. Han ble arrestert og sendt til Grin i 1942, der han fungerte han som prest og sjelesørger i fangeleiren. Etter krigen valgte han prestegjerningen i stedet for Nansenskolen og ble biskop i Hamar fra 1947. På 1950-tallet sto han sentralt under den såkalte «Helvetestriden», der han var på den liberale siden. I 1961 ordinerte han Norges første kvinnelige prest og fortsatte kampen for pasifisme og mot atomvåpen.
I 1964 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.