Nansenskolen:
Nytt fra Nansenskolen - Vinteren 1964