Nansenskolen:
Anders Platou Wyller

Anders Platou Wyller (Foto: Ukjent) Anders Platou Wyller (1903 -40) opprettet Nansenskolen sammen med Kristian Schjelderup.
Wyller var født og vokste opp i Stavanger der han tok ex. artium i 1922. Samme høst begynte han på jusstudier ved universitetet i Kristiania, men avbrøt snart disse for i stedet å studere filologi.
Under studietiden ble han kjent med Kristian Schjelderup, som gjorde sterkt inntrykk på Wyller, ikke minst hans pasifisme og hans bok «Hvem Jesus var og hvad kirken har gjort ham til» (1924). Wyller ble nå glødende pasifist, motstander av forsvaret og den del av kirken som støttet det.
Fra 1927 var han redaktørsekretær i «Samtiden». I perioden 1929 – 36 oppholdt han seg i Paris. Der studerte han fransk og litteratur. Spesielt Paul Claudel sine dramaer ble viktige og resulterte i avhandlingen «Paul Claudel. En kristen dikter og hans drama» som førte til at han ble dr. philos i 1937. I årene 1933-36 var han lektor i norsk ved Sorbonne universitet.
Da Wyller kom tilbake til Norge i 1936, startet han arbeidet med etablering av Nansenskolen sammen med Schjelderup. Rett før krigen kom det til et dramatisk brudd mellom de to samarbeidspartnerne. Wyller innså motvillig at han måtte kjempe mot samtidens autoritære regimer, og forlot pasifismen. Spesielt ble vinterkrigen mellom Finland og Sovjetunionen avgjørende. Wyller sluttet ved Nansenskolen og agiterte rundt i landet for forsvarssaken.
Under krigen i Norge arbeidet han for NRK og ble med til London. Høsten 1940 døde han av kreft, 37 år gammel.