Skoler i Lillehammer:
Søre Ål skole

Søre Ål skole i Lillehammer ble opprettet i 1872, den gang kommunen het Fåberg, under navnet Hage Skolegård da 4 mål jord ble kjøpt. Tidligere hadde skolen holdt til på Flugsrud gård noen hundre meter lenger sør. Den opprinnelig bygningen var i to etasjer og inneholdt tre klasserom, to store og et lite. Skolen skiftet etter hvert navn til Søre Ål skole, men ble i lengre tid også kalt Skogen skole. Etter hvert som elevtallet steg ble skolen utvidet med nybygg i 1914, 1955 og 1972.

Søre Ål skole.

Se flere bilder…

Søre Ål skole

Skolehageavslutning på Søre Ål skole 1912. (Kilde: Fåberg og Lillehammer historielags årbok 1991)

Søre Ål skole

Søre Ål skole i Lillehammer 1925. Lærer Martha Trangrud med 3. klasse foran Søre Ål skole i 1925. (Kilde: Fåberg og Lillehammer historielags årbok 1991)

Søre Ål skole

Lærer Arne Løkensgard med sin 7. klasse foran en av de gamle bygningene på Søre Ål skole skoleåret 1938-39. (Eier: Richard Fauskrud)

  • Skoler i Lillehammer:
    Søre Ål skole