Sel

I 1741 var (Helten?) Pramm, prost Pihl, sogneprest Trescow i Vågå og fire bønder samlet på Gjøronstad på Sel for å finne ut hvordan skolen skulle ordnes i bygda. Etter Trescows anbefaling kom de fram til at det trengtes 4 skolemestre for å undervise de 500 skolebarna i bygda (det gamle Vågå med Sel og Heidal). Omgangsskolen skulle foregå mellom 14. oktober og 14. juni, og hver lærer fikk flere roder hvor han skulle undervise.

Kilder til skolehistorie fra Sel:

Sel historielags Gåmålt og nytt frå Sel, bind III.

  • Sel

Sandbu skule
Sjoa skule
Åsåren skule