Gausdal

I 1837 var det sju skolekretser i Gausdal. Det var ingen fastskoler, men i hver krets var det ansatt en lærer som på omgang holdt skole i 3-4 roder innenfor sitt distrikt. (Antall omgangsskoleroder står i parentes)

Frøysefjerdingen (3) 
Voldsfjerdingen (3)
Nordre Follebu (3)
Søndre Follebu (3)
Forsetfjerdingen (4)
Bødalen (3)
Svatsum (3)

I skoleåret 1913/14 var det bare faste skoler, åtte i Vestre Gausdal og 6 i Østre.

Kilder til skolehistorie for Gausdal

"Skoler i Gausdal" fra 2008, utgitt av Gausdal historielag.

  • Gausdal

Engjom skole 1916
Linflåa skole 1912
Gryte skole