Skoler i Lillehammer:
Lillehammer Folkeskole - Hammartun barneskole

Lillehammer Almueskole (Lillehammer Folkeskole fra 1889) startet opp i 1841. Det første året holdt skolen til i Brofossgården i Elvegata (nå: Nymosvingen) mens en bygning ble satt opp på en tomt som var kjøpt fra Lillehammer gård. Denne bygningen er i dag endel av Hesbølgården i Skoletorvet 6. Her holdt skolen til fram til 1886 da de flyttet inn i en staselige ny murbygning like ved siden av. Denne bygningen er fortsatt i bruk i dag. Denne bygningen ble etterhvert for liten i 1903 sto en ny murbygning ferdig like ved siden, i det som den gang het skolegaten. Denne gatestubben er borte i dag. I 1956 ble enda en bygning ferdig, denne gang på østsiden av Skolegata. Etter at Lillehammer og Fåberg kommuner ble slått sammen i 1964 skiftet skolen navn til Hammartun.

En tidligere elev ved Lillehammer Folkeskole, Alf Sanden forteller: "Jeg hadde klasserom i andre etasje på Søndagshjemmet første skoleåret (1950-51). Vi var 4 førsteklasser og de andre var i "gammelskolen" (se et av bildene i bildekarusellen ovenfor). Det var en klasse som begynte kl 12 (eller senere) fordi skolen var sprengt. Fra andre klasse ble klasse D fordelt på de 3 andre klassene. I  7. klasse var vi i Alf Fredriksens handelskoles gamle lokaler, etter at den hadde flyttet til Hammargården."

Lillehammer Folkeskole.

Se flere bilder…

Lillehammer Folkeskole

Lillehammer Folkeskole klasse 1b fra 1948.

Lillehammer Folkeskole

En klasse fra Lillehammer Folkeskole med barn født 1917/18.

Lillehammer Folkeskole

Lillehammer Folkeskole klasse 3b fra 1953.

Lillehammer Folkeskole

Lillehammer Folkeskoles nye bygning fra 1886. (Kilde: Fåberg og Lillehammer historielags årbok 1991)

Lillehammer Folkeskole

Lillehammer Folkeskoles nye bygning fra 1903. (Kilde: Fåberg og Lillehammer historielags årbok 1991)

Lillehammer Folkeskole

Skolegaten med skolebygningen fra 1903 til venstre. Søndagshjemmet til høyre. Også i denne bygningen ble det holdt skole i perioder. Bliksethjørnet og jernbanestasjonen i bakgrunnen. (Kilde: Fåberg og Lillehammer historielags årbok 1991)

Lillehammer Folkeskole

Skolebildet fra Søndagshjemmet, 1. klasse i 1950. Lærer var Oddrun Bøe Tøndevold. Hanna, i bakgrunnen, var pedell på søndagshjemmet. Hennes etternavnet er ukjent. (Fotograf: Egil Mølmen)

Lillehammer Folkeskole

Lærerpersonalet ved Lillehammer Folkeskole en gang mellom 1897 og 1900. Sittende fra venstre: Frøknene Aalstad, Lie, Kaurin, Mæhlum og Fougner. Stående fra venstre: Nils Tvethe, Iver Sorgendal, Hans Løken og Olaf Sørli. (Kilde: Fåberg og Lillehammer historielags årbok 1991)

  • Skoler i Lillehammer:
    Lillehammer Folkeskole - Hammartun barneskole

Utdrag av en regnebok fra 1844 for kjøpmann i Lillehammer Andreas G. Halmrast. (Klikk for å åpne)

I forbindelse med Kong Håkon 7.s død i 1957 laget elever ved Lillehammer Folkeskole en skoleoppgave om kongen. Her er en av dem. (Klikk for å åpne)