Bildegalleri med eldre skolebøker

Gamle skolebøker, del 1:

Gammel skolebok

"Lesebok for folkeskolen" ved Nordahl Rolfsen

Gammel skolebok

Illustrasjon fra "Lesebok for folkeskolen" ved Nordahl Rolfsen

Gammel skolebok

Illustrasjon fra "Lesebok for folkeskolen" ved Nordahl Rolfsen

Gammel skolebok

Bibelhistorie for folkeskolen

Gammel skolebok

Nordahl Rolfsens Lesebok, Jeg Leser! ved Hans Bergersen

Gammel skolebok

Fra Nordahl Rolfsens Lesebok, Jeg Leser! ved Hans Bergersen

Gammel skolebok

Fra Nordahl Rolfsens Lesebok, Jeg Leser! ved Hans Bergersen

Gammel skolebok

Fra Nordahl Rolfsens Lesebok, Jeg Leser! ved Hans Bergersen

Gammel skolebok

Magnus Eriksen: Norsk i storskolen, håndbok for lærere, 1938

Gammel skolebok

Fra Magnus Eriksen: Norsk i storskolen, håndbok for lærere, 1938

Gammel skolebok

Fra Magnus Eriksen: Norsk i storskolen, håndbok for lærere, 1938

Gammel skolebok

Nordahl Rolfsens Lesebok, Små kryp og svære ting, ved Hans Bergersen

Gammel skolebok

Fra Nordahl Rolfsens Lesebok, Små kryp og svære ting, ved Hans Bergersen

Gammel skolebok

Fra Nordahl Rolfsens Lesebok, Små kryp og svære ting, ved Hans Bergersen

Gammel skolebok

Fra Nordahl Rolfsens Lesebok, Små kryp og svære ting, ved Hans Bergersen

Gammel skolebok

Kort lærebog i historie, af A. Kjær, 1894

Gammel skolebok

Fra Kort lærebog i historie, af A. Kjær, 1894

Gammel skolebok

En liten Verdenshistorie, ved Dr. A. Ræder

Gammel skolebok

Fra En liten Verdenshistorie, ved Dr. A. Ræder

Gammel skolebok

Lesebok for folkeskolen, ved Nordahl Rolfsen, ny utgave, 1920

Gammel skolebok

Fra Lesebok for folkeskolen, ved Nordahl Rolfsen, ny utgave, 1920

Gammel skolebok

Fra Lesebok for folkeskolen, ved Nordahl Rolfsen, ny utgave, 1920

Gammel skolebok

Læsestykker paa Landsmaal, ved Nordahl Rolfsen og Bernt Støylen

Gammel skolebok

Fra Læsestykker paa Landsmaal, ved Nordahl Rolfsen og Bernt Støylen

Gammel skolebok

Læsebok i morsmaalet, ved B. Pauss og A. M. Corneliussen, 1918

Gammel skolebok

Fra Læsebok i morsmaalet, ved B. Pauss og A. M. Corneliussen, 1918

Gammel skolebok

Opplæring i norsk, 5, klasse, moderate former, 1939

Gammel skolebok

Lærebog i naturkundskab, af P.A. Larssen, 1905

Gammel skolebok

Fra Lærebog i naturkundskab, af P.A. Larssen, 1905

Gammel skolebok

AAm. Johannesen: Byfolkeskolens regnbok, 5. skoleår, 1940

Gammel skolebok

Fra AAm. Johannesen: Byfolkeskolens regnbok, 5. skoleår, 1940

Gammel skolebok

Naturhistorie, A. Holmsen og O. Strøm, 1929

Gammel skolebok

Fra Naturhistorie, A. Holmsen og O. Strøm, 1929

Gammel skolebok

Fra Naturhistorie, A. Holmsen og O. Strøm, 1929

Gammel skolebok

Edv. Gunneng: Metodisk songbok, 1940

Gammel skolebok

Fra Edv. Gunneng: Metodisk songbok, 1940

Gammel skolebok

Norsk grammatikk og eksempelsamling, til bruk i folkeskolen, Av I. M. Platou

Gammel skolebok

Geografi for folkeskolen, av C. W. Ludv. Horn, 1941

Gammel skolebok

Geografi for folkeskolen, av C. W. Ludv. Horn, 1941

Gammel skolebok

Fra Geografi for folkeskolen, av C. W. Ludv. Horn, 1941

Gammel skolebok

A.Holmsen og Nils Wiborg: Geografi for folkeskolen

Gammel skolebok

Fra A.Holmsen og Nils Wiborg: Geografi for folkeskolen

Gammel skolebok

Læsebok for folkeskolen, ved Nordahl Rolfsen

Gammel skolebok

D. M. Luthers liden Catechismus med Børnelærdoms Visitats i Almindelighed

Gammel skolebok

Fra D. M. Luthers liden Catechismus med Børnelærdoms Visitats i Almindelighed

Gammel skolebok

Fra D. M. Luthers liden Catechismus med Børnelærdoms Visitats i Almindelighed

  • Bildegalleri med eldre skolebøker