Skoler i Lillehammer:
Skolene i Saksumdal

Søre Saksumdal skole (eller bare Saksumdal skole) i Fåberg var den første skolen i Saksumdal. Den ble bygget i 1875 og var stor nok i 30 år. Da ble noen av elevene overført til Nordre Saksumdal skole. Elevtallet gikk imidlertid ned etterhvert og i 1924 ble de to skolene slått sammen til Saksheim skole.

Nordre Saksumdal skole i Fåberg.

Se flere bilder…

Søre Saksumdal skole i Fåberg

(Kilde: Fåberg og Lillehammer historielags årbok 1991)

Lærer og elever ved Søre Saksumdal skole ca. 1900

(Kilde: Fåberg og Lillehammer historielags årbok 1991)

Nordre Saksumdal skole

(Kilde: Fåberg og Lillehammer historielags årbok 1991)

  • Skoler i Lillehammer:
    Skolene i Saksumdal