Skoler i Lillehammer:
Jevne Glassverks skole

Jevne Glassverk i Vingrom i Fåberg hadde en egen skole på begynnelsen av 1800-tallet. Det er ikke mye vi vet om denne skolen, men noen få dokumenter som omhandler skolen finnes i Fåberg Historielags arkiv. Du kan se på dem ved å benytte fremviseren i høyre kolonne.

Tidlig 1800-talls skoledokumenter fra Jevne Glassverk. (Klikk for å åpne)

  • Skoler i Lillehammer:
    Jevne Glassverks skole