Skoler i Lillehammer:
Balberglia skole

Balberglia skole i Fåberg var en liten bygning med en etasje som inneholdt et klasserom og en lærerbolig. Det var storskolen som brukte Balberglia skole i perioden 1875-1912. Småskolen gikk på Søre Nordhove. I 1912 ble elevene i storskolen overført til Jørstadmoen skole og i perioden 1912 til 1953 var det småskolen som holdt til her. Elevene kom fra Kringsjå og Jørstadmoen kretser. I 1953 ble skolen nedlagt og kretsen delt mellom Jørstadmoen og Kringsjå. Bygningen er i dag revet. En av lærerne på Balbergslia skole var Aaslaug Eggen som var lærer her fra 1940 til nedleggelsen i 1953. Da flyttet hun sammen med elevene over til Jørstadmoen skole og der hun var lærer til 1968.
Skolehuset på Balbergslia skole var "vertikaldelt" med en leilighet til læreren i den ene enden av huset og et klasserom i den andre enden. På veggen i klasserommet hang det ei tavle og et europakart. Blant inventaret hørte også ei vannbøtte med ause og en stor vedovn som stod bak et skjermbrett for å redusere varmeutstrålingen for de som satt nærmest. Belysningen var parafinlamper, i hvert fall i den eldste tida.

Balberglia skole.

Se flere bilder…

Balberglia skole

(Kilde: Fåberg og Lillehammer Historielags årbok 1991.)

Balberglia skole

Balberglia skole i 1917. (Foto: Maihaugen)

  • Skoler i Lillehammer:
    Balberglia skole