Lom

I 1829 fastsatte skolekommisjonen i Lom herred (som på den tiden besto av både Lom og Skjåk) 7 omgangsskoledistrikter med flere roder i hvert distrikt, hvorav disse er relevante for det som nå er Lom kommune:

1. Garmo - 4 roder: 
    Lykre til Ekle
    Ekle til Graffer
    Alle i Lien + Groteng, Kolden og Koldenroen
    Gaugstad til Nyrnes.

2. Kjølstad, Waagesarødegård, Nord og Sør Oukrust, Qvale i Wekken , Øverbø - 4 roder:
    Kjølstad til Frøise
    Frøise til Gjeisar
    Gjeisar til Strandi
    Strandi til Waagesarødegård

3. 4 roder:
    Bø til Flå

  • Lom

Gamle Loar skule i 2004
Garmo skule