Skoler i Lillehammer:
Buvollen skole

Buvollen skole i Lillehammer ble bygd i 1872/73, dengang kommunen het Fåberg, og bestod av et klasserom og en liten leilighet til læreren. Etter andre verdenskrig ble det bygget ny skole på Buvollen da den gamle på dette tidspunktet var svært dårlig. Fram til 1997 har skolen blitt utbygd flere ganger. Nå ble det moderne klasserom og den første, og i lang tid den eneste gymnastikksalen i Fåberg.

Buvollen gamle skole fra 1872/73 (Kilde: Fåberg og Lillehammer historielags årbok 1991)

Agnethe Jørstad var den av åtte søkere som ble ansatt da Buvollen skole for første gang skulle ansette en lærer nummer to. For å holde lønnskostnadene nede ble det da gjerne ansatt en kvinne, fordi lærerinner hadde lavere lønn enn lærere. Lærerinnen hadde som oppgave å undervise de minste elevene, læreren underviste de eldste.

Da Agnethe Jørstad ble ansatt i 1891 ble skolelokalet delt med en skillevegg, slik at det ble to rom med hver sin inngangsdør. Mellom rommene ble det satt inn en dobbeltdør, slik at det fortsatt var mulig å holde store møter i skolebygningen.

Fru Jørstad hadde i tillegg til sitt arbeid på Buvollen en periode hjemmeundervisning for en elev med cerebral parese på Flugstadsvea. Hun drev også søndagsskole i kretsen det meste av sin tid som lærerinne.

Hennes brev til slektning og lærerinne Karen Bleken finnes i arkivet etter Karen Bleken på Opplandsarkivet avd. Maihaugen under arkivnr. A-00294.

  • Skoler i Lillehammer:
    Buvollen skole