Skoler i Lillehammer:
Åretta Ungdomsskole

Åretta Ungdomsskole i Lillehammer het tidligere Fåberg Framhaldsskole og senere Fåberg Realskole. Fåberg kommune hadde overtatt en del brakker på den nedlagt militærleiren på Holsjordet i Søre Ål. Etter oppussing og nybygging flyttet Fåberg Framhaldsskole inn her høsten 1954. En av bygningene (se bildet nedenfor) inneholdt blant annet to skolekjøkken og to håndarbeidssaler. Etter en ny utbygging i 1960 ble det også opprettet en realskole her. I 1969 ble ungdomsskolen innført i Lillehammer og navnet Åretta Ungdomsskole ble tatt i bruk. Framhaldsskolen og realskolen ble avviklet etter hvert som klassene gikk ut.

Åretta ungdomsskole.

Se flere bilder…

Åretta ungdomsskole

Riving av en av de gamle bygningene på Åretta Ungdomsskole sommeren 2001 for å gi plass til utbygging av skolen. (Foto: Richard Fauskrud)

Åretta skole

Solsystemet på sørveggen på Åretta ungdomsskole. (Foto: Richard Fauskrud)

  • Skoler i Lillehammer:
    Åretta Ungdomsskole