Skoler i Lillehammer:
Granlund skole

Det som i dag kalles Roterudbygda het fra gammelt Øverbygda og i Øverbygda het skolen Granlund. Den var bygget på en tomt som var gitt gratis av Samuel Roterud. Etterhvert endret kretsen navn til Roterud krets. Granlund skole hadde et klasserom og en liten lærerbolig. I 1958 ble kretsen slått sammen med Søre Ål krets og elevene ble overført til Søre Ål skole. Granlund skole ble da nedlagt. I dag går barneskole-elevene fra Roterudbygda på Røyslimoen skole, mens ungdomsskole-elevene går på Åretta Ungdomskole. Granlund skole er i dag revet.

Granlund skole.

Se flere bilder…

Granlund skole

Bygningen var liten og ga kun plass til et klasserom og en liten lærerbolig. Skolen er i dag revet. (Kilde: Fåberg og Lillehammer Historielags årbok 1991).

Granlund skole

Elevene ved Granlund skole i Roterudbygda i 1893 sammen med læreren Bernt Dahl. (Kilde: Fåberg og Lillehammer Historielags årbok 1991).

  • Skoler i Lillehammer:
    Granlund skole