Skoler i Lillehammer:
Jørstadmoen skole

Dette bildet fra Jørstadmoen skole er tatt av Sigurd Jørstad, men vi vet ikke når. Er det noen som kjenner til når og hvem? (Fotograf: Sigurd Jørstad - Copyright: Maihaugen)

  • Skoler i Lillehammer:
    Jørstadmoen skole