Kort om nettutstillingen

Lydarkiver

På 1970-tallet foretok studenter ved Oppland distriktshøgskole ca 300 intervjuer med gamle folk om deres skoletid. Prosjektet ble ledet av amanuensis Hallvard Røger. Han skrev boka "Oppvekst og opplæring i Gudbrandsdalen" i 1991 basert på dette materialet. Intervjuene er digitalisert og finnes i sin helhet på Opplandsarkivet avd. Maihaugen, i arkiv A-00764, Skulesoge for Gudbrandsdalen. Materialet består av anslagsvis 120 timer med lydopptak. Ta kontakt med arkivet dersom du er interessert i å høre mer enn det som gjengis i denne nettutstillingen.

Nettutstillingen

Nettutstillingen er utarbeidet av Opplandsarkivet avd. Maihaugen som en del av et prosjekt med digitalisering og formidling av lydarkiver i samarbeid med Riksarkivet. Prosjektet er finansiert med støtte fra ABM-utvikling. Trond Amblie har stått for digitaliseringen av lydsamlingen. Trine Grønn Iversen,  Richard Fauskrud og Marit Hosar har stått for utarbeidelse av form og innhold til utstillingen.

Bilder

Lyd gjør seg dårlig alene på en skjerm, derfor har vi også samlet skolebilder fra de forskjellige skolene. Rundt 180 tidligere og eksisterende skoler har vi funnet i distriktet, men det er ikke bilder av alle. Det er flest folkeskoler/grunnskoler, men skoler av alle slag nevnes i nettutstillingen, fra gårder vi vet at det har vært drevet skoleundervisning, til leirskoler. En digital fortelling om lærer Lars Pettersen (f. 1821) finnes også her.

Annet kildemateriale

I Opplandsarkivet avd. Maihaugen finnes skolehistorie også i mange andre arkiver. Noe av dette er også tatt med under enkelte skoler, enten med sitater, avskrifter, skannet, eller bare nevnt, slik at publikum blir oppmerksom på hva som finnes.

Fakta om de enkelte skolene

Historien er allerede skrevet om mange skoler i jubileumsskrifter, historielagsskrifter og bøker. Noen faktaopplysninger er tatt med her, men foreløpig svært lite.

 

Vil du hjelpe oss?

En utstilling om skolehistorie vil aldri bli komplett, og vil vil fortsette å arbeide med den. Har du noen kommentarer til utstillingen? Er det noe som mangler eller ikke stemmer? Har du bilder eller historier, eller tips om hvor en kan lese mer om skolene? Send oss en e-post!

Bilder

Vi ønsker oss fotografier fra alle skolene, gjerne flere. Har du bilder? Send det til Opplandsarkivet, avd. Maihaugen, Maihaugveien 1, 2609 Lillehammer, så skanner vi bildet og sender det tilbake. Eller du kan skanne det selv og sende det til oss på . Husk at dersom bildet er av nyere dato må eventuelle personer på bildet være enig i at bildet kan offentliggjøres. Vi vil gjerne ha navn på personene på bildet, og vi må få vite hvem som har tatt bildet, hvis du vet det.

Dine skoleminner

Det finnes uendelig mange historier fra de mange skolene og de utallige elevene som har gått der. Vi vil gjerne ha din historie med. Kort eller lang. Send oss din minneberetning, så blir den en del av arkivet, og vi legger den ut på nett. På den måten kan dine barn og barnebarn finne din beretning i arkivene.

  • Kort om nettutstillingen

Kassetter med intervjuer om skolehistorie