Skjåk

Ole Langleite (f. 1900) beskriver skolekretsene i Skjåk i sin skoletid på følgende måte:

"Eg skal nemna kor mange skulekrinser det var i bygda etter skulelova frå 1908-åra. Skjåk var delt i to sokn - Nordberg og Skjåk sokn. I Nordberg var det fyrst Bråtå krins lengst vest, så Åmot, Lindsheim og Skamsar krinsar. I Skjåk var det Holemork, Marlo, Øygard og Gjeilo krinsar. Som storskule for Skamsar og Lindsheim krinsar blei det bygd ny skule på Bokkeodden, og det gamle skulehuset på Lindsheim blei flytt vestover til Nordberg kyrkje, der vestre del av den gamle Lindsheim skulekrins skulle bli småbornskule. Østre del av Skamsar krins blei skuleplass for småborna der, og skulehuset blei ståande på den gamle plassen."

  • Skjåk

Marlo Skule i Skjåk
Nordberg skule i skjåk
Skolestua fra Øygard i Skjåk