Skolehistorie i lyd, bilder og tekst

I denne nettutstillingen kan du høre folk fortelle om hvordan det var å gå på skolen i Gudbrandsdalen for rundt 100 år siden. Her er lydklipp fra alle kommunene, bilder og noe skriftlig materiale. I tillegg kan du se bilder av undervisningsmateriell, som undervisningsplansjer og skolebøker.

Du kan selv bidra slik at utstillingen gradvis blir mer utfyllende for alle skoler, og fra alle tider. Hjelp oss med å plassere skolene riktig på kommunekartene. Har du bilder eller andre skoleminner tar vi gjerne i mot.

Kart over Gudbrandsdalen med kommunenavn
Kart over Gudbrandsdalen med kommunenavn

 

  • Skolehistorie i lyd, bilder og tekst

Gamle undervisningsplansjer Gamle skolebøker