Skoler i Lillehammer:
Klokkergården skole

Skolen het opprinnelig Klokkergården skole i Bakkene krets. Dette var en av de mange skolene som ble bygget i 1875. Klokkeren og læreren Mathias Olsen bodde også i bygningen i tillegg til at det var et klasserom for storskolen. Barn i småskolen hadde sin undervisning på garden Opjordet like i nærheten, men disse ble flyttet over til Klokkergården i 1912. Dette året ble elevene i storskolen overført til Jørstadmoen skole. Bygningen er nå solgt og rehabilitert.

Klokkergården skole i Fåberg

  • Skoler i Lillehammer:
    Klokkergården skole