Skoler i Lillehammer:
Frydenlund skole

Etter et vedtak i 1874 ble det kjøpt tomt og bygget skole i Vingrom i Fåberg. Skolen fikk navnet Frydenlund. Etterhvert som trafikken på riksveien gjennom Vingrom økte ble skolen liggende farlig til og da Vingrom skole stod ferdig i 1965 ble elevene overført dit.

Elever og lærere ved Frydenlund skole i Vingrom ca. 1925. Kilde: Fåberg og Lillehammer historielags årbok 1991

  • Skoler i Lillehammer:
    Frydenlund skole