Polarekspedisjon

Deltagere på polsk polarekspedisjon i 1934. (Kilde: Nasjonalt digitalt arkiv (NAC), Warszawa)I 1934 dro en polarekspedisjon fra Polen til Svalbardområdet. Målet var å drive forskning. Ekspedisjonen bestod av Stefan Bernadzikiewicz, Witold Biernawski, Henryk Mogilnicki, Zbigniew Stefan Różycki, Sylweriusz Zagrajski, Antoni Zawadzki og Stefan Siedlecki.

Gruppen drev forskning i den nordlige delen av Torell Land. I et svært vanskelig terreng anvendte de fotogrammetri og utarbeidet et geologisk kart over flere hundre kvadratkilometer. Polske forskere ga navn til noen av stedene med nære assosiasjoner til Polen, som for eksempel Kopernikusfjellet, Curie-Skłodowskafjellet, Staszicfjellet, Stanisławskikammen, Piłsudskifjella og Polakkbreen.


Bildegallerier

Ekspedisjonsgalleri

Dampbåten Polonia i en norsk fjord

(Kilde: Nasjonalt digitalt arkiv (NAC), Warszawa)

Medlemmer av ekspedisjon til Spitsbergen i 1934

Kilde: Nasjonalt digitalt arkiv (NAC), Warszawa

Medlemmer av polarekspedisjonen til Spitsbergen i 1936

Kilde: Nasjonalt digitalt arkiv (NAC

Deltagere og medlemmer av organisasjonskomiteen for polarekspedisjonen i 1934

Fra venstre: Henryk Mogilnicki, Stefan Bernadzikiewicz, Stefan Rozycki, professor Antoni Dobrowolski, major Sylweriusz Zagrajski, Stefan Siedlecki, Witold Bierawski. Kilde: Nasjonalt digitalt arkiv (NAC), Warszawa

Ekspedisjonens leir på Torell Land

Kilde: Nasjonalt digitalt arkiv (NAC), Warszawa

Kaptein Antoni Rogala-Zawadzki, kartograf

Kilde: Nasjonalt digitalt arkiv (NAC), Warszawa

Polarslede med full oppakning

Kilde: Nasjonalt digitalt arkiv (NAC), Warszawa

Fra polarekspedisjonen til Spitsbergen i 1936

Bildet er tatt i Pilsudski-fjellene. Kilde: Nasjonalt digitalt arkiv (NAC), Warszawa

Pressemelding om polsk polarekspedisjon til Spitsbergen i en polsk avis

Kilde: Statsarkivet i Krakow

Pressemelding om polsk polarekspedisjon til Spitsbergen i en polsk avis

Kilde: Statsarkivet i Krakow

Pressemelding om polsk polarekspedisjon til Spitsbergen i en polsk avis

Kilde: Statsarkivet i Krakow