1800-tallet

Fra borgerbrevsregisteret for Christiania 1869-1879. (Kilde: Statsarkivet i Oslo)Fra borgerbrevsregisteret for Christiania 1869-1879. (Kilde: Statsarkivet i Oslo)Polakker som var aktive i de nasjonale opprørene på 1800-tallet måtte forlate polske jord i frykt for represalier fra okkupanter.De emigrerte i all hovedsakelig til Frankrike og til Nord- og Sør-Amerika. Noen kom også til Norge. Flere ble bofaste og stiftet egne familier. Mange hadde en kompetanse som var etterspurt og viktig for utviklingen av det norske samfunn. Både i ingeniør-, fotograf- og boktrykkervirksomhet har polakker satt sine spor.

Etter 1850 var det økt utvandring av jøder til Skandinavia, flest fra områdene nord i Polen og fra Litauen. Grunnen var ønsket om å finne en god jobb og sikre familiene et bedre liv. De fleste som kom var menn, som senere fikk med seg familien eller ble gift i sitt nye hjemland.

For de polske og litauiske jødene var Sverige første stopp på vegen til et bedre liv. Siden fortsatte de sin reise nordover til Norge.

Jødiske innvandrere fra Polen, Litauen og Ukraina skapte sterke trossamfunn i Trondheim og Oslo. Mange av dem ble med tiden respekterte og innflytelsesrike medlemmer av lokalsamfunnet. De materielle vilkårene bedret seg for hvert år. Hardt arbeid ga håndfaste resultater: De åpnet butikker, verksteder, fabrikker og atelier.