Samtidig arbeidsinnvandring

Etter at Polen ble medlem av EU 1. mai 2004 forlot mange polakker sitt land for å søke arbeid. Ikke alle landene i vest-Europa åpnet umiddelbart sitt arbeidsmarked for nye og høyt kvalifiserte medarbeidere. Selv om Norge ikke er EU-medlem, var dette et av landene hvor polakkene fikk jobb.

I starten valgte de fleste polske emigrantene å reise til Storbritannia og Irland, hovedsakelig på grunn av språket. Men da arbeidsmarkedet i Storbritannia ble mettet, rettet polske arbeidssøkere sin oppmerksomhet mot Norge. Gode sosiale vilkår og velferdstilbud har ofte vært avgjørende for valget av land.

Mellom 2006 og 2009 var det stor økning i antall polakker som flyttet til Norge. For tiden utgjør polakkene den største minoritetsgruppen her i landet. De er mange og litt spesielle på grunn av at de i liten grad kan andre språk enn polsk. Sjelden prøver de å bli integrert i det norske samfunnet. Dette til tross for at en stor del av dem sier de er villige å bosette seg permanent med familien i Norge. 1. januar 2010 var det ifølge Statistisk Sentralbyrå over 50 000 polakker bosatt i Norge. Det har vært en kraftig økning siden 2008, da det var registrert 30 000 immigranter med polsk opprinnelse i Norge.

I Oppland er polakkene nå den største gruppen innvandrere. I 2008 var de den sjette største gruppen etter blant annet dansker, svensker og somaliere.

Barbara Wozniak, polsk frisør fra Lillehammer. (Kilde: OAM/Maihaugen) Agnieszka Kalinowska, psykiater som jobber i et norsk sykehus. (Kilde: OAM/Maihaugen) Tomasz Rudowski skifter dekk i et dekkverksted. (Kilde: OAM/Maihaugen)