Adam Aleksander Stefan Dzwonkowski

Skilling Magazin fra 1836 (Kilde: Maihaugens bibliotek)Adam Aleksander Stefan Dzwonkowski ble født i 1815 i Siennica i Mazovia. 15 år gammel meldte han seg til kavaleriet. Han deltok i kamper ved Ostroleka og Olszynka Grochowska hvor han ble alvorlig såret. Han fikk løytnants grad, men etter oppstanden i Polen måtte han flykte til utlandet. Han ankom København skjult i et dansk fartøy. Her møtte han Carl August Guldberg som overtalte ham til å besøke Norge.
I 1835 giftet Adam Dzwonkowski seg med Maria Therese de Serre. Hun var datter av en svensk generalkonsul med fransk opprinnelse. Ekteparet fikk en sønn og tre døtre.
I oktober i 1835 innledet Dzwonkowski og Guldberg et samarbeid. De startet boktrykkerfirma, og drev bokhandel og forlag. De ga blant annet ut Norges første illustrerte ukeblad Skilling-Magazin. I og med at Guldberg & Company Dzwonkowski var pionérer i sin bransje, støtte de på mange vanskeligheter. Deres idé var å styrke folkeopplysningen i de midtre og nedre lag av det norske samfunnet. Foruten Skilling-Magazin ga forlaget ut flere andre tidsskrifter, som Bondevennen, Søndagens Intelligentssedler, nyheter fra parlamentet og til og med en illustrert utgave av Bibelen. Guldberg og Dzwonkowski begrenset seg ikke til magasiner, men ga også ut skolebøker, diktsamlinger, biografier, dramaer og reisebeskrivelser.
Dzwonkowski var aktive katolikk. Han var en av underskriverne da ledende katolikker i Norge sendte et bønneskriv til kong Karl Johan og ba om tillatelse til å opprette en katolsk menighet og bli anerkjent som et trossamfunn. De første katolske messene i St. Olavs menighet ble holdt i bokhandlerens hjem hvor det ble innredet et kapell.
I 1856 forlot Dzwonkowski Norge og reiste til Frankrike. Han var uten penger og måtte arbeide som omviser i Paris. Senere flyttet han tilbake til Polen. Her brukte han erfaringene fra sin virksomhet i Norge til å grunnlegge et nytt forlag. Adam Dzwonkowski døde i Warszawa i 1885 og ble gravlagt der.


Bildegallerier

Skilling-Magazin

Skilling Magazin nr 20 fra 1835. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 20 fra 1835. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 22 fra 1835. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 22 fra 1835. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 34 fra 1840. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 34 fra 1840. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 39 fra 1836. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 39 fra 1836. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 52 fra 1836. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 52 fra 1836. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 90 fra 1837. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 90 fra 1837. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 94 fra 1837. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 94 fra 1837. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 94 fra 1837. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 94 fra 1837. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 94 fra 1837. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 94 fra 1837. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 94 fra 1837. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 94 fra 1837. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 196 fra 1839. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 196 fra 1839. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 211 fra 1839. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Skilling Magazin nr 211 fra 1839. (Kilde: Maihaugens bibliotek)

Biskop Sørensens brev om tillatelse til å etablere et katolsk religiøst samfunn i Christiania. (Kilde: Riksarkivet)

Samtykke av Kongen for etableringen av en katolsk religiøst samfunn i Christiania. (Kilde: Riksarkivet / Arkiv Oslo biskopsråd)