Informasjon om prosjektet

Samarbeidsavtalen om prosjektet underskrives på Statsarkivet i Krakow. (Foto: OAM/Maihaugen)Prosjektet Polsk innvandring til Norge de siste 200 år er igangsatt i samarbeid mellom Statsarkivet i Krakow i Polen og Opplandsarkivet avdeling Maihaugen på Lillehammer. Prosjektet er finansiert av Norway Grants og EEA Grants via det polsk-norske kulturutvekslingsfond.

Prosjektet varer fra 1. desember 2009 til 31. desember 2010.
Tema for prosjektet er polsk innvandring til Norge og er avgrenset til å gjelde de siste 200 år. Prosjektet består av to deler, en historisk og en som dokumenterer samtidsinnvandring.
Den historiske del omfatter i hovedsak dokumentasjon av politisk immigrasjon etter nasjonale opprør mot okkupanter samt arbeidsimmigrasjon på 1800-tallet, den midlertidige innvandringen under den andre verdenskrig, og politiske flyktninger som kom for å leve i Norge i eksil som følge av unntakstilstanden i Polen i årene 1981 – 1989. Samtidsdelen omhandler i hovedsak arbeidsimmigrasjon fra 1989 til i dag.

Statsarkivet i Krakow. (Foto: OAM/Maihaugen)Arkivkilder fra polske og norske arkivinstitusjoner beskriver den historiske innvandringen. I kildene finner vi enkeltpersoners og gruppers beretninger som belyser temaet. Gjennom intervjuer med enkeltpersoner dokumenteres samtiden. Polske innvandrere, bosatt i Oppland, men også polakker som har arbeidet i Norge en periode for å vende tilbake til Polen, er intervjuet og dokumentert. Likeså er familiene til arbeidsinnvandrere, bosatt i Polen, intervjuet.

Vi håper at personer som gir oss intervjuer, også vil dele andre minner som brev, bilder og dokumenter med arkivet. Dette vil vi kopiere og bevare i våre arkiver til nytte for forskning og kommende generasjoner.
Vi følger Datatilsynets retningslinjer for personvern. Disse retningslinjene sikrer at materialet og bidragsyternes rettigheter blir ivaretatt på best mulig måte. Publisering skjer kun etter informantenes samtykke. Sluttresultat av prosjektet vil bli utstillinger i Krakow og Lillehammer, en flerspråklig nettutstilling og en publikasjon.
Et av hovedmålene med prosjektet, er å dokumentere samtidens arbeidsutvandring av polakker til Norge, som på grunn av det store omfanget er blitt en svært viktig sak. Polakker er nå den største minoritetsgruppen i Norge, og er langsomt blitt en del av det norske samfunnet. Polakkene er ansatt i forskjellige yrker. Vi kan møte dem på ulike nivå: i jordbæråkeren og på byggeplasser, ved store skipsverft og oljeraffinerier, på sykehus og universitet. Det er viktig for oss at etterkommere av innvandrere skal kunne få vite noe om disse tiårene, for eksempel hva som gjorde at besteforeldrene besluttet å forlate sitt hjemland og hvordan de opplevde møtet med Norge og å slå rot i et nytt land. For å få hele bildet av fenomenet av samtidig migrasjon, ønsker vi å undersøke hvordan familien i Polen ble påvirket av at et nært familiemedlem emigrerer. Vi ønsker også å vite hva som påvirket beslutningen for de som bestemte seg for å reise tilbake etter å ha levd en stund i Norge.
En viktig målsetting er å vise at polsk – norske forbindelser har tradisjoner som er lengre enn de siste 20 år og at polske immigranter har bidratt med innsats for norsk kultur, økonomi og vitenskap.
 
Vi ønsker å utvikle og spre en aktiv metode for arkivarbeid; å innhente materiale fra samtidige og utvalgte hendelser. I dette tilfellet er den utvalgte hendelsen arbeidsimmigrasjon som fortsatt pågår. Aktivt arkivarbeid gir en unik mulighet til å skaffe verdifull informasjon.

Statsarkivet i Krakow i Siennagaten. (Foto: OAM/Maihaugen) Opplandsarkivet avd. Maihaugen, Lillehammer. (Foto: OAM/Maihaugen) Opplandsarkivet avd. Maihaugen, Lillehammer. (Foto: OAM/Maihaugen)