Artikler

Her kan dere finne artikler som står i boka "Poles in Norway (19th-21st C.) - Selection of materials". Dette er et resultat av samarbeidet mellom Opplandsarkivet avd. Maihaugen og Statsarkivet i Krakow.

Foreword - Marit Hosar (Leder av Opplandsarkivet avd. Maihaugen på Lillehammer)

Foreword - Magdalena Marosz (Direktør for Statsarkivet i Krakow)

Historical immigration to Norway - Prof. Knut Kjeldstadli (Universitetet i Oslo)

Selected aspects of Polish emigration to Norway from the 19th century to 1980 - Dr. Grzegorz M. Kowalski (Jagiellonian University in Cracow)

Research in Polish archives - assumptions and execution - Mariusz Kluczewski (Statsarkivet i Krakow)

Ludwik Szacinski - insurgent and photographer - Monika Sokol-Rudowska (Opplandsarkivet avd. Maihaugen på Lillehammer)

Contemporary Polish economic migration to Norway - Monika Sokol-Rudowska (Opplandsarkivet avd. Maihaugen på Lillehammer)

Biograms