2. verdenskrig og polske soldater i Norge

Symbol for norsk-polsk våpenbroderskap under 2. verdenskrig. B. Bratbak ”Hvite ørn og norske løve”Polske soldater kjempet mot tyskerne på de ulike slagmarkene i Europa og Afrika. Et av de mest berømte slagene i de polske væpnede styrkenes historie er slaget ved Narvik mellom 9. april og 8. juni i 1940.
Narviks havn var strategisk svært viktig både for tyskerne og de allierte. Den frøs aldri og var stedet for omlasting av svensk jernmalm.
Den polske Independent Highland Brigade ble opprettet i Frankrike 4. januar 1940 under kommando av general Zygmunt Bohusz-Szyszko. Brigaden ble berømt i kampen om Narvik. Her ble den polske jageren ORP Grom senket av Luftwaffe i fjorden Rombaken. 59 medlemmer av den polske marinen ble drept. De polske soldatene som døde i Narvik ble lagt i en fellesgrav på den lokale kirkegården. På gravsteinen står en inskripsjon på polsk og norsk som minnes soldatenes mot.

I Norge ble polske krigsfanger satt til å bygge festningsverk langs kysten. I 1944 arbeidet en del av fangene med byggingen av Nordlandsbanen. Hva som skjedde med resten av fangene er ikke kjent.
Øverstkommanderende for de tyske styrkene i Norge, general Nikolaus von Falkenhorst, var også av polsk opprinnelse. Han kom fra en polsk familie bosatt i Wroclaw/Breslau. For ikke å bli forhindret i å gjøre militær karriere, forandret han i sin ungdom sitt polskklingende etternavn Jastrzembski til Falkenhorst. Etter krigen ble han dømt til døden. Senere ble dommen forandret til 20 års fengsel. Han ble løslatt 23.juli 1953 på grunn av dårlig helse.


Bildegallerier

Polske soldater i Norge

Polske soldater i Narvik i 1940

Kilde: Nasjonalt digitalt arkiv (NAC), Warszawa. Fotoarkiv etter Stefan Baluk

Polske krigsfanger i Norge under 2. verdenskrig

Kilde: Nasjonalt digitalt arkiv (NAC), Warszawa. Fotoarkiv etter Stefan Baluk

Polske soldater i Narvik i 1940

Kilde: Nasjonalt digitalt arkiv (NAC), Warszawa. Fotoarkiv etter Stefan Baluk

ORP ”Orzel” (Ørn), polsk ubåt som senket det tyske troppetransportskipet ”Rio de Janeiro” på invasjon i Norge

Kilde: Nasjonalt digitalt arkiv (NAC), Warszawa

Liste over polakker som reiste tilbake til Polen etter andre verdenskrig

Kilde: Statsarkivet i Gdansk

Liste over polakker som reiste tilbake til Polen etter andre verdenskrig

Kilde: Statsarkivet i Gdansk

Liste over polakker som reiste tilbake til Polen etter andre verdenskrig

Kilde: Statsarkivet i Gdansk