Slektsgransking - del 2

PANTEPROTOKOLLER

Panteprotokollene inneholder ordrette avskrifter av tinglyste dokumenter som:

  • Skjøter
  • Andre kontrakter
  • Husmannskontrakter
  • Obligasjoner

TINGBØKER - RETTSPROTOKOLLER

Tingbøkene er en gullgruve av informasjon. De inneholder referater fra rettsforhandlinger der du blant annet kan finne:

  • Kriminalsaker
  • Eiendomssaker
  • Leiermålssaker
  • Tinglysninger
  • Besiktigelser
  • Nabostridigheter
Tingbokavskrift

BIBLER

Mange er i besittelse av gamle bibler som inneholder opptegnelser av slektshistorisk karakter. Disse kan være viktige bindeledd til de offentlige kildene dersom det skulle være vanskelig å identifisere personer i disse kildene. Å sjekke dem mot kirkebøkene er alltid en god regel.

ANDRE PRIVATE KILDER

En del private kilder kan være til god hjelp for slektsgranskeren. I arkivet finnes blant annet en del ferdige manuskript og slektstavler, registre over emigranter, brevsamlinger, fotoalbum og ulike privatarkiver.

Koppevaksinasjonsattest

richard fauskrud, okt. 2006