Kolbein Sterke og kampen mot alkoholens forbannelse

I Europa og USA oppstod det tidlig på 1800-tallet foreninger som kjempet for avhold. Stadig flere oppfattet det økende forbruket av alkohol som en trussel mot hjem, familier og samfunn.

IOGT - Den Internasjonale Godtemplarorden, ble stiftet i USA i 1851. Rustet med lyse idealer og styrken som lå i brorskap ville medlemmene slåss for et rusfritt samfunn.

Glad kveld med oss Fossberg som stod ferdig like etter 1900

I 1877 kom IOGT til Norge. Med byggingen av Dovrebanen fulgte anleggsfolk og med dem alkohol. Men banen førte også den nye avholdsbevegelsen til Gudbrandsdalen. Oppsynsmann Peder Arntsen var medlem i losjen Heimen i Trondheim. 29. januar 1893 stiftet han sammen med andre anleggsfolk og lokale ildsjeler Kolbein Sterke.

Kolbein Sterke i 50 år Luren

På det meste, i 1917, var det 115 medlemmer. Den første underavdelingen var barnelosjen Andvake. Senere kom studiering og kvinneforening. Møter ble holdt i eget hus, Fossberg, som stod ferdig like etter 1900 (tegningen øverst). For hvert møte ble det laget en håndskrevet avis, kalt Luren. Etter 2. verdenskrig avtok aktiviteten gradvis. Kolbein Sterke har i dag fem medlemmer.

svein gynnild, okt. 2006