Slektsgransking - del 1

Slektsgransking går ut på å samle opplysninger om sine forfedre og andre slektninger. Noen nøyer seg med å lage en enkel oversikt over forfedre med navn og datoer. Andre ønsker å finne mer inngående informasjon om hver enkelt person, hans eller hennes samtid og miljøet de levde i.

KIRKEBØKER

Kirkebokside

Kirkebøkene er i hovedsak kronologisk førte lister over:

 • Fødsel (med faddere)
 • Konfirmasjoner
 • Bryllup (med forlovere)
 • Begravelser
 • Innflyttede
 • Utflyttede
Eksempel på folketelling

Tilgjengelig folketellinger er fra følgende år: 1801, 1865, 1870, 1875, 1885, 1890 og 1900. Tellingene fra 1870 og 1885 er bare for byene. I folketellingene finnes følgende opplysninger:

 • Navn
 • Fødselsår eller alder
 • Fødested
 • Sivilstand
 • Yrke
 • Bosted
 • Utsæd
 • Buskap

SKIFTEPROTOKOLLER

I arveskiftene finnes blant annet opplysninger om:

 • Slekt
 • Gjeld
 • Løsørelister
 • Utestående fordringer
 • Fast eiendom
 • Dyr (ofte med navn)

richard fauskrud, okt. 2006