Fortidsminneforeningen - del 2

FRA EN TORNEROSESØVN
I 1952 var det behov for fornyelse av foreningen. Arbeidet hadde ligget nede i rundt 20 år. Maihaugens direktør Sigurd Grieg tok initiativet, og førstekonservator Fartein Valen-Sendstad ble foreningens sekretær. Etter en leteaksjon fant de tilbake til foreningens arkiv.

Dokument

Gamle og nye medlemmer ble tilskrevet. Noen var så interesserte at de på eget initiativ sendte inn fotografier av eldre bygninger.

Gammel bygning Gammel bygning Gammel bygning

DokumentDette ble en aktiv periode, der foreningen var rådgivere for Riksantikvaren og for private eiere av verneverdige hus. Blant annet var foreningen rådgiver ved salget av en fredet bygning som måtte flyttes i Sør-Fron. Dessverre var ikke resultatet vellykket. Bygningen ble aldri fullført og stod til forfalls på det nye stedet inntil det var gjennområtnet og fredningen ble slettet.

Gardsøi før restaureringGardsøi etter restaureringFra 1993 er foreningen eier av Gardsøy i Vågå. Restaureringsarbeidet er godt i gang, og arkivet vokser.
Eksteriørbildene viser Gardsøy før og etter restaurering.

Framskap

 
kåre hosar, okt. 2006