Hans Kråbøl - del 1

Hans Kråbøl Hans Torgersen Kraabøl var født i Gausdal 20. januar 1757 og døde 26.november 1833.
I 1780 reiste han til Christiania for å gå på skole. Skolegangen ble kortvarig. Samme år reiste han til sjøs. Gutten fra Gausdal fikk reise rundt i verden, og skaffet seg kunnskap både om navigering, ledelse, språk og medisin. Fra 1795 til 1816 virket han som skipskaptein på skuter eid av Bernt Anker, som drev en utstrakt frakt av trelast.

Journalside fra skipet Norske Kleppe fra 1787 Loggbokside fra 1796

Hans T. Kraabøl var kaptein på flere skuter, blant annet "Einar Tambersjelve", "Marthe Beate" og "Aurora". Under en tur med fregatten "Aurora" ble han oppbragt av en engelsk kutterbrigg i nærheten av Sardinia i 1809. Danmark-Norge var i krig med England og Sverige. Etter å ha mistet båt og eiendeler, måtte Kraabøl ta landeveien fatt for å komme hjem til Norge.

Teknisk konservator fra Maihaugen, Randa Arntzen, i ferd med å restaurere båten Hans T. Kraabøl bragte med seg hjem til Gausdal etter endt sjømannsliv. Båten er trolig en modell av

marit hosar, okt. 2006