Fortidsminneforeningen - del 1

-FORENINGEN TIL NORSKE FORTIDSMINNESMERKERS BEVARING OPPLAND AVDELING

Foreningen med det lange navn og en lang historie. Den landsdekkende foreningen ble stiftet i 1844. En av initiativtagerne var maleren J C Dahl, som på sine reiser i Norge var blitt opptatt av kulturminner.

HVA ARKIVET FORTELLER
I 1902 var det samlet en del ivrige kulturminnevernere i Hjeltarstua. Anders Sandvig var sammen med Reinert Svendsen, sokneprest i Veldre, initiativtagere til opprettelsen av Den Oplandske filialafdeling "med Lillehammer som Midtpunkt".

Indbydelse

I 1907 ble avdelingen delt i Hedmark og Kristians amts filialavdelinger. Mange kjente navn står på medlemslista. Anders Sandvig fikk protokollført at han ikke kunne sitte i styret på grunn av den behandlingen han fikk fra sentralstyret på representantskapsmøtet det året. Han var ellers valgt til representantskapsmøtet gjennom flere tiår.

Dokumentside Dokumentside Dokumentside

kåre hosar, okt. 2006