Mesna Bruk - del 1

Fra en av Mesna Bruks gamle produktkataloger
 • Stiftet 26/07-1814 av Peder Erichsen Bue da han fikk skjøte på grunn fra Lysgaard langs Mesnaelva
 • Produserte bjeller, klokker og låser som ble solgt på markeder
 • I 1833 overtok sønnen Erik, som utvidet produksjonen. Han er kjent som oppfinner, laget bl.a. en tyggemaskin, kjøttkvern og Lillehammers første brannsprøyte. På slutten av 1850-årene laget Mesna Bruk noen treskemaskiner.
 • 1864: Jarmann og Mortensen kjøpte Mesna Bruk
 • 1867: N. Bing og E. Mortensen overtok som eiere
 • 1874: Oluf Onsum overtok. Onsum, med røtter fra Fåberg og Gausdal, hadde i 1853 grunnlagt Kværner Brug og Christiania Spigerverk.
 • Kværners produksjon av landbruksmaskiner ble flyttet til Mesna Bruk
 • 1876: Produksjonen omfatter utstyr til møller, sagbruk og fabrikasjon av treskeverk, etter hvert slåmaskiner og hesteriver
 • 1899: 90 arbeidere
 • Rundt 1900 slet bedriften med sterk konkurranse fra amerikanske produsenter
 • 1903: 10 - 12 arbeidere
 • 1930 AS Myrens Verksted kom inn på eiersiden
 • Utover på 1930-tallet ble sagbruksmaskiner største produkt
 • 1957: Avdeling med produksjon av verktøy til trearbeiderindustrien. Utviding av anlegget, bl.a. lagerlokale på Smestadmoen
 • 1981: Mesna Bruk solgte sine eiendommer på Lilletorget og Smestadmoen, overtok lokalene til Mesna Kartonfabrikk. Eide da Maskin K Lund AS med avdelinger i Oslo og Stavanger, byggevarefirma på Hamar og mekanisk verksted i Ringebu
 • Nedbemanning startet i 1987/88, 100 arbeidere måtte slutte
 • Mesna Bruk ble til Kværner Mesna
 • 1999: Eierskifte, Mesna Bruks AS ble bedriftens navn
 • 2006: Flyttet virksomheten til Ringsaker
Mesna Bruk

marit hosar, okt. 2006