Warsztaty archiwistyczne w Lillehammer

Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku i Opplandsarkivet avdeling Maihaugen zorganizowały 26. maja 2011 roku w Lillehammer warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z archiwistyką. Omawiana problematyka dotyczyła sposobu przechowywania zgromadzonych materiałów archiwalnych na użytek następnych pokoleń, między innymi długoterminowego magazynowania danych cyfrowych w oparciu o współpracę pomiędzy instytucjami.

Celem warsztatów było stworzyć warunki norweskim i polskim archiwistom do poszerzania swojej wiedzy, korzystając z doświadczenia kolegów. Pomimo, że obydwie instytucje archiwalne organizujące warsztaty różniły się zarówno wielkością, jak i zakresem obowiązków, to na płaszczyźnie archiwalnej projektu osiągnęły pełne porozumienie.

Warsztaty miały także jeszcze jedno bardzo istotne założenie – stworzyć możliwość porozumienia się ponad granicami, co mogłoby stanowić kolejny krok ku wzajemnemu zrozumieniu kultur.

Warsztaty były prowadzone przez Jolantę Louchin.