Michał Tomaszewicz

Michał Tomaszewicz (Foto: Dawid Puszcz)Michał Tomaszewicz urodził się w 1965 roku w Poznaniu. Pierwszy raz odwiedził Norwegię w 1980 roku podczas wakacji. Kraj spoza Żelaznej Kurtyny zrobił na nim wielkie wrażenie. Drugi raz przyjechał w 1981 roku na rok, by poznać język norweski i uczyć się w norweskiej szkole, lecz jak się okazało, pobyt znacznie się przedłużył. Na początku Michał miał problemy na tle językowym. Uderzyło go też przeświadczenie Norwegów, że Norwegia jest najlepszym krajem na świecie i patrzenie na innych "z góry". Szybko się usamodzielnił i w wieku 18 lat wyprowadził się od rodziców.

Michał wraz z bratem prowadzili w Trondheim audycję Radio Solidarność Norwegia-Polska, którego program był nadawany w większości w języku norweskim, a tylko niewielka cześć w języku polskim. Radio to miało służyć informowaniu Norwegów i Polaków, jaka jest sytuacja w Polsce. Audycje odbywały się dwa razy w tygodniu przez dwa lata.